Strona główna » Polityka personalna

Polityka Personalna

Polityka personalna w firmie jest jednym z elementów strategii działania przedsiębiorstwa, obejmującym procedury i sposoby postępowania z pracownikami. Jej zadaniem jest zaspokojenie potrzeb i ambicji zawodowych osób zatrudnionych, przy jednoczesnej realizacji celów i zadań organizacji. W jej zakres wchodzi m.in. system motywacyjny, ocena pracowników i cała polityka kadrowa.

CO MAMY DO ZAOFEROWANIA?

Zapewnimy Państwu kompleksowe usługi z zakresu projektowania i wprowadzenia odpowiednich strategii personalnych dostosowanych do Państwa potrzeb i specyfiki organizacji. Nasze rozwiązania są szyte na miarę, tak, aby w pełni odpowiadały Państwa wymaganiom.

Nasze oferta obejmuje:

Projektowanie od podstaw lub modyfikację dokumentacji pracowniczej

Planowanie polityki zatrudnień i zwolnień

Tworzenie bazy danych personalnych

Projektowanie i wdrożenie Systemu Ocen Pracowniczych

Badanie potrzeb szkoleniowych

Realizację działań rozwojowych zgodnych z misją i wizją firmy

Budowę systemu motywacyjnego i wynagrodzeń

Tworzenie programów outplacementowych

*Ceny usług zależą od indywidualnych ustaleń z Klientem

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

1. Projektowanie od podstaw lub modyfikacja dokumentacji pracowniczej

Dokumentacja pracowników zawiera podstawowe akta osobowe, a także opisy poszczególnych stanowisk oraz zakres obowiązków zatrudnionych osób.

Prawidłowa dokumentacja stanowi podstawę ewidencji i prowadzenia sprawnej polityki personalnej. Oferowana przez nas usługa obejmuje opracowanie strategii i pomoc w uporządkowaniu dokumentacji pracowniczej oraz uzupełnienie jej ewentualnych braków.

2. Planowanie polityki zatrudnień i zwolnień

Adekwatna dla potrzeb firmy polityka zatrudnień i zwolnień stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania personelem.

Oferujemy Państwu zaprojektowanie, wdrożenie i koordynację tego aspektu w oparciu o dokładny audyt i poznanie struktury organizacyjnej. Opracowany przez nas plan działań bierze pod uwagę zarówno bieżące, jak i długoterminowe potrzeby firmy. Dzięki temu tworzymy kompleksowy system zarządzania etatami, dostosowany do Państwa organizacji i planów biznesowych.

3. Tworzenie personalnej bazy danych

Personalna baza danych służy monitorowaniu kompetencji pracowników w celu ich bieżącej oceny i budowania strategii rozwojowych oraz poprawiania jakości pracy.

Nasza usługa obejmuje profesjonalne, projektowane od podstaw systemy ewaluacji i podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w Państwa firmie, a także tworzenie specyficznych, dostosowanych do Państwa potrzeb narzędzi usprawniających pracę i zwiększających efektywność organizacji.

4. Projektowanie i wdrożenie Systemu Ocen Pracowniczych

System Ocen Pracowniczych pozwala na bieżącą i kompleksową ocenę wyników pracy członków organizacji pod kątem realizacji wyznaczonych celów. Stanowi on najskuteczniejszy sposób monitorowania i utrwalania oczekiwanego sposobu funkcjonowania pracowników firmy. Pozwala ocenić przydatność pracownika do pełnienia wyznaczonych obowiązków i zdiagnozować obszary problemowe, które wymagają poszerzenia kompetencji.

W ramach stworzonego przez nas Systemu ocen Pracowniczych będą mogli Państwo gromadzić i analizować informacje niezbędne do podejmowania świadomych i planowych decyzji personalnych. System stanowi również cenne źródło informacji zwrotnych dla pracowników, umożliwiając im ewaluację ścieżki zawodowej.

5. Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy i najważniejszy element procesu doskonalenia zawodowego. To od niego zaczynamy rozmowy z pracownikami i pracodawcami, projektując ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach naszych usług oferujemy nie tylko kompleksową ocenę wiedzy technologicznej firmy i diagnozę czynników hamujących rozwój przedsiębiorstwa, ale również profesjonalną ewaluację efektywności pracy, w tym badanie deficytu umiejętności w organizacji. W oparciu o te informacje, a także dokładną ocenę struktury organizacji, opracowujemy skrojoną na miarę ścieżkę rozwoju poszczególnych pracowników i całej firmy.

W naszych badaniach używamy wyłącznie profesjonalnych, sprawdzonych narzędzi i metod, jak analiza dokumentacji, wywiad bezpośredni, kwestionariusze i bezpośrednia obserwacja pracy.

6. Realizowanie zadań rozwojowych zgodnych z misją i wizją firmy

Opracowanie działań rozwojowych w oparciu o misję i wizję firmy stanowi jedno z największych wyzwań.

Korzystając z naszych usług otrzymają Państwo pomoc w budowaniu strategii rozwojowej zgodnej z wartościami i celami biznesowymi Państwa organizacji. Zaprojektujemy, wdrożymy i skoordynujemy dla Państwa adekwatny plan rozwojowy zbudowany na bazie systemu ocen pracowniczych. W oparciu o ilość pracowników i ich stanowiska dobierzemy odpowiednie narzędzia, dzięki którym Państwa pracownicy podniosą swoje kwalifikacje, aby sprostać wymaganiom organizacji i własnym ambicjom.

8. Tworzenie programów outplacementowych

Outplacement oznacza program wsparcia dla zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowej pracy. Redukcja etatów jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu pracowników i całej organizacji. Prawidłowo przeprowadzony outplacement stanowi podstawę etycznego rozstania się z pracownikiem.

Oferujemy Państwu stworzenie kompleksowej, dostosowanej do indywidualnej kultury organizacyjnej strategii postępowania w przypadku zwolnień pracowników. Dzięki temu proces redukcji etatów przebiegnie sprawnie oraz bez niepotrzebnych animozji i negatywnych konsekwencji dla wizerunku Państwa firmy.

 

Dane:

Właścicielem marki jest firma Invent On Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 4B lok.1-4
02-681 Warszawa


NIP:

9512303671

REGON:

142297033

KRS:

0000348989


Adres:

Biuro IT Human Force
ul. Cybernetyki 21 
Wejście B, II piętro
02-677 Warszawa


Telefon:

22 390 91 00

E-mail:

office@ithf.pl


Zobacz nas na:

 
 

logo-menu

IT Human Force © All rights reserved
Polityka prywatności